Skip to main content

[ Y/4 ] ਧਰਮ; ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ

ਧਰਮ


4


 ਵੈਬ - gsirg.comਧਰਮ; ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ

    ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਰਾ ਕੀ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਾਂਮੰਤ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਚਣ, ਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ | ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

    ਤੀਬਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ

    ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਠੀਕ, ਆਦਰਸ਼ ਸੋਚ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਕਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

    ਆਦਰਸ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦਾ

    ਕਰਮ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

     ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

     ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬੇਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ

   ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ

    ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ, ਧੋਖਾ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਥਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਮਨ, ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ. ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

         ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ

    ਕੋਈ ਇੱਕ, guy ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ. ਰੂਹਾਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

   ਅੰਤ ਵਿੱਚ

      ਰਾਜ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਧਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ | ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਣ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ

Comments

Popular posts from this blog

[ q/9 ] Tratamentul; O alternativă unică la sterilizare

web - gsirg.com

 Tratamentul; O alternativă unică la sterilizare

 Fiecare creatură din lume care a venit în această lume, el a câștigat definitiv copilarie, adolescenta, maturitate si batranete | Dintre acestea, dacă părăsim copilăria, atunci în fiecare etapă a vieții, fiecare creatură suferă de dorința sexuală. Cu excepția unui om determinat generație apel la alte creaturi, dar omul este o ființă care, în 12 luni ale anului, 365 de zile, 24 de ore, poate cicălitoare sex în orice moment | Cea mai dificilă sarcină a ființelor umane în această lume este să câștige "Cupid". Fiecare bărbat și femeie din această lume este absorbit de toți muncitorii și începe să facă nenorociri teribile în această lume. Se estimează că doar 70% din criminalitatea mondială este legată de acest lucru.


 Libido o tulburare puternică


  Cauza nașterii diferitelor tipuri de infracțiuni este dorința. Femeile și bărbații care suferă de această dorință sexuală nu ezită să facă diferite tipuri de crime în ac…

कबिरा शिक्षा जगत् मा भाँति भाँति के लोग।।भाग दो।।

प्रिय पाठक गणों आपने " कबीरा शिक्षा जगत मां भाँति भाँति के लोग ( भाग-एक ) में पढ़ा कि श्रीमती रामदुलारी तालुकेदारिया इण्टर कालेज सेंहगौ रायबरेली की प्रधानाचार्या, प्रबंधक, लिपिकों आदि के द्वारा किस प्रकार शिक्षा सत्र 2015--16 तथा शिक्षा सत्र2014--15 मे किस प्रकार लगभग उन्यासी छात्रों को फर्जी ढ़ंग से प्रवेश दिलाया गया । बाद मे इन्हीं छात्रों को अगले वर्ष इण्टर कक्षा की परीक्षा दिला दी गई। इसके लिए फर्जी कक्षा 12ब3 बनाई गई। बाकायदा फर्जी छात्रों का उपस्थिति रजिस्टर भी बनाया गया। परन्तु सभी छात्रों से प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाओं मे निर्धारित विद्यालय फीस लेने के बावजूद भी इसका विद्यालय के रजिस्टर पर इन्दराज नही किया गया। यह अनुमानित फीस लगभग साढ़े चार लाख रुपये के आसपास थी जिसे उपरोक्त अधिकारियों / विद्यालय के शिक्षा माफियाओं द्वारा अपहृत / गवन कर लिया hi गया। यथोचित कार्रवाई हेतु इस सम्पूर्ण विवरण को प्रार्थना पत्र मे लिखकर अपर सचिव के क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद को दिनाँक 25 /05 2016 को भेजा गया।
अब हम आपको इसके शर्मनाक पात्रों का परिचय करवा देते हैं।
       😢शर्मनाक…

पुराने बीजो का संरक्षण

नये खाद्यान्न बीजों या शंकर बीजों के आगमन के साथ खाद्यान्नों का उत्पादन अवश्य बढ़ा है।जिसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक अवश्य ही बधाई के हकदार हैं।आज हम सवा अरब से अधिक लोगों को भरपेट भोजन देनें के अलावा निर्यात भी कर रहे हैं।जिस कारण हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्राप्त हो रहा है।लेकिन भारतीय किसानों द्वारा अन्धाधुंध यूरिया और अन्य उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के कारण कुछ देशों का बासमती चावल के आर्डर वापस लेना पड़ा है।जिसके कारण हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।जो अवश्य ही चिन्ता का विषय है।कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मृदा जांच द्वारा किसानों को प्रशिक्षित कर आवश्यक रसायनों के प्रयोगों के लिए किसानों को प्रशिक्षित किए जानें की आवश्यकता है।     हमारे पुराने जमाने के किसानों द्वारा पुराने बीजों एवं गोबर की खाद तथा खली से उत्पादित खाद्यान्नों एवं सब्जियों में जो गजब का स्वाद एवं सुगंध मिलती थी वह अब नये बीजों एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों से उत्पादित खाद्यान्नों एवं सब्जियों में नहीं पाई जाती है।वह स्वाद,सोंधापन, सुगंध अब धीरे-धीरे गायब होती …